Czarne chmury nad Centrum Handlowym Stocznia Gdańsk

Nadal niewiele wiadomo o rozwoju projektu Centrum Handlowego Stocznia Gdańsk. Do niedawna zakładano, że obiekt powstanie jeszcze w 2012 roku, jednak obecnie wydaje się, że jest to niemożliwe. Prace nad Centrum do dzisiaj nie ruszyły.

Początkowo pojawiały się głosy o umniejszeniu całego kompleksu o wysokościowce mieszkalne ? co tłumaczone było kryzysem gospodarczym i jego następstwami na rynku nieruchomości. Następne informacje rozpowszechnione w sieci dotyczyły całkowitego zatrzymania budowy wieżowców przy Centrum Handlowym Stocznia Gdańsk. Te deklaracje wydawały się niepokojące, lecz dawały nadzieję na to, że jednak projekt, przynajmniej w części, zostanie zrealizowany. Jeżeli jednak tak się nie stanie, będzie to duża strata nie tylko dla Gdańska, ale całego regionu ? W Centrum Handlowym Stocznia Gdańsk miał bowiem powstać największy na Pomorzu kompleks kinowy. Całość stanowić ma też ważny element tzw. Młodego Miasta przy ulicach Wałowej, Rybakami Górnymi i Drogą do Wolności. Obecnie jednak trudno doszukać się informacji na temat dalszych działań inwestorów.

Czyżby Gdańszczanie musieli jednak obejść się ze smakiem i zapomnieć o inwestycji spółek TK Development oraz Atrium European Real Estate? Miejmy nadzieję, że temat jednak powróci.